Stolac > O nama > Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom | Djelatnici

Djelatnici

Dom za socijalno i zdravstveno zbrinavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Stolac na temelju svojih smještajnih kapaciteta i osnovnih djelatnosti raspolaže dovoljnim brojem obučenog i profesionalnog osoblja koje može zadovoljiti sve potrebe korisnika usluga Doma, te voditi poslovanje Doma na najbolji mogući način.

 

Funkcioniranje Doma se vrši kroz četri Službe:

- Služba općih i pravnih poslova

- Služba financijsko – materijalnih poslova

- Služba za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje

- Služba logističkog osiguranja

 

Služba općih i pravnih poslova sastoji se od:
- Šef službe općih i pravnih poslova
- Referent za opće i pravne poslove
- Administrativno-tehnički tajnik
- Recepcionar

Služba financijsko-materijalnih poslova sastoji se od:
- Šef službe financijsko-materijalnih poslova
- Računovodstveni referent - financijski knjigovođa - likvidator
- Referent za materijalno knjigovodstvo - blagajnik

Služba za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje sastoji se od:
- Šef službe za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje
- Socijalni radnik
- Psiholog
- Defektolog, edukator/rehabilitator
- Radni terapeut
- Glavna medicinska sestra
- Medicinska sestra
- Fizioterapeut
- Njegovatelj

Služba logističkog osiguranja sastoji se od:
- Šef službe logističkog osiguranja
- Radnik na osiguranju i održavanju objekta
- Rukovoditelj centralnog grijanja
- Domar-električar
- Skladištar
- Radnik na poljoprivrednom imanju
- Kuhar
- Pomoćni kuhar
- Servirka
- Vozač
- Frizer
- Domar
- Pralja-glačara
- Čistačica