Stolac > O nama > Dokumenti > Dokumenti za prijavu

Dokumenti za prijavu

Potrebna dokumentacija za smještaj u Dom:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Osobna iskaznica štićenika, a ovjerena kopija osobe koja potpisuje ugovor;

4. Rješenje o oduzetoj poslovnoj sposobnosti;

5. Rješenje o skrbništvu;

6. Suglasnost skrbnika za smještaj u Dom;

7. Ovjerena zdravstvena legitimacija;

8. Liječničko uvjerenje da ne boluje od zaraznih bolesti i markeri na hepatitis tipa B i C, kao i HIV (za rizične kategorije korisnika);

9. Neuropsihijatrijski nalaz sa preporukom o potrebi  zbrinjavanja u socio-medicinskoj Ustanovi;

10. Ginekološki nalaz za žene (je li virgo, koristi li zaštitu, postoji li trudnoća ili eventualno bolest genitalija i dr.);

11. Laboratorijski nalaz novijeg datuma;

12. Pulmološki nalaz;

13. Internistički nalaz;

14. Druga medicinska dokumentacija o prirodi oboljenja (ranije otpusnice i sl.);

15. Kontrolni pregled i neuropsihijatrijski nalaz;

16. Otpusno pismo klinike ukoliko osoba dolazi iz bolnice;

17. Socijalna anamneza ukoliko je osoba već bila smještena u istu ili sličnu ustanovu;

18. Izjava o dobrovoljnom pristanku na smještaj lica u Ustanovu (ukoliko nije okončan postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti ili isti nije ni pokrenut pred nadležnim Sudom);

19.Drugi dokumenti ovisno o psihofizičkom stanju pojedinog štićenika;

20. Dvije fotografije manjeg formata;

21. Zahtjev za smještaj (formular izdaje Dom).

Natrag