Stolac > Vijesti > Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom | Vijesti

Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos

19.02.2019 07:00

Na temelju članka 25. stavak 10. Statuta, te članka 5. Pravilnika o radu "Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba" Stolac, (dalje u tekstu Dom) Ravnatelj Doma objavljuje:

NATJEČAJ

Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme trajanja

2.4. Defektolog, edukator/rehabilitator

Uvjeti:

VSS/VII stupanj ili I i II ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja studij defektologije, edukacijskih ili rehabilitacijskih znanosti

I godina radnog iskustva

Kandidati koji se prijavljuju dužni su uz prijavu dostaviti i sljedeće dokumente (original ili ovjerenu kopiju):

- uvjerenje o državljanstvu

- rodni list,

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se osobno ili putem pošte preporučeno na adresu:

Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac.
Humska b.b.
88360 Stolac,
Sa naznakom "PRIJA
VA ZA NATJEČAJ"

Natrag