Stolac > Vijesti > Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom | Vijesti

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a gosp. Goran Opsenica u posjti "Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba" Stolac

05.04.2017 10:55

4. travnja 2017. godine, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a gosp. Goran Opsenica i pomoćnica ministra za socijalnu HNŽ-a gđa Janja Milinković, bili su u radnoj posjeti „Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac.
Ravnatelj Ustanove Nikica Markić je izrazio zadovoljstvo posjetom ministra HNŽ-a i pomoćnice ministra. Upoznao ih je sa stanjemu u Domu, o financijskom poslovanju Doma, o strukturi i broju zaposlenih, o broju korisnika usluga Doma i njihovom trenutačnom stanju, ostvarenim projektima i projektima koji su trenutno u realizaciji, kao i  o planovima Doma. Zahvalio se ministru i Vladi HNŽ-a za podršku koju pružaju Domu u vidu mjesečnog granta i redovitog plaćanja troškova korisnika usluge smještaja. O radu Privremenog Upravnog vijeća ministra je upoznala Predsjednica Vijeća gđa Dženita Pirija, te je istakla dobru suradnju vijeća i ravnatelja Ustanove.
Nakon održanog radnog sastanka gosti su se, zajedno sa svojim domaćinima, uputili u obilazak Doma, obišli su radionice i poljoprivredno imanje na kojima se obavlja otvorena i plastenička proizvodnja u vidu radne terapije.
Ministar gosp. Goran Opsenica je izrazio zadovoljstvo posjetom i obećao daljnju podršku Domu, a sve u okviru mogućnosti ministarstva i Vlade HNŽ-a.

Natrag