Stolac > Vijesti > Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom | Vijesti

Aktivnosti na poljoprivrednom imanju

19.06.2018 12:46

Poljoprivredno imanje "Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba" pokrenuto je uz pomoć IPA SLID projekta. Prilikom realizacije istoga, Dom je dobio donaciju u vidu poljoprivredne opreme. 

Korisnici svakodnevno obavljaju radno - okupacijske aktivnosti uz pomoć i nadzor stručnog osoblja: radnih terapeuta i radnika na poljoprivrednom imanju. Uzgajaju sezonsko voće i povrće, koje se upotrebljava u kuhinji Doma prilikom pripreme obroka. Također, redovito se brinu o uzgoju cvijeća i održavanju čistoće u parku Doma.

Kroz radno - okupacijske aktivnosti nastojimo u živote korisnika unijeti raznolikost, a monotoniju života svesti na minimum. Poticanjem na rad korisnicima se  olakšava resocijalizacija i navikavanje na život ispunjen obavezama. Okupacija je prirodan način korištenja vlastitog vremena koji daje osjećaj svrhe i korisnosti. Zbog toga nam je cilj naučiti korisnike kako biti aktivan, te kako kvalitetno provoditi svoje vrijeme da bi očuvali  svoje preostalo psihofizičko zdravlje.

 

Natrag